Nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu dự luật Safe Harbor về thuế tiền điện tử

Nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Emmer đã giới thiệu lại Safe Harbor cho người nộp thuế với hóa đơn tài sản của mình, theo thông cáo báo chí được công bố ngày 9 tháng 7.

Phiên bản giới thiệu lại của dự luật dường như đã được xuất bản vào ngày 3 tháng 7, dựa trên ngày được in trong tài liệu.

Emmer ban đầu đã công bố kế hoạch cho dự luật Tài sản Forked năm 2018 như là một phương tiện để đơn giản hóa các luật thuế liên quan đến tài sản được giữ trên các blockchain với các hard fork.

Một hard fork trên blockchain chia chuỗi thành hai, với một đường dẫn theo giao thức gốc và một đường dẫn khác với các tính năng khác nhau. Đường dẫn mới không tương thích với blockchain ban đầu và không coi các giao dịch được phê chuẩn trước đó của nó là hợp lệ.

Emmer giới thiệu dự luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp blockchain ở Hoa Kỳ bằng cách giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp để tìm ra luật thuế liên quan. Nói theo cách riêng của Emmer, người nộp thuế có thể tuân thủ luật pháp khi luật pháp rõ ràng.

Đáng chú ý là dự luật Safe Harbor không có ý định loại bỏ thuế đối với một hard fork blockchain. Thay vào đó, dự luật nhằm mục đích cung cấp một bến cảng an toàn cho các nhà đầu tư không có tài khoản hợp lý cho một  hard fork trong việc tính toán khai thuế của họ.

Nghị sĩ Emmer gần đây cũng đã giới thiệu lại dự luật để cung cấp một bến cảng an toàn từ việc cấp phép và đăng ký cho một số nhà phát triển blockchain và nhà cung cấp dịch vụ blockchain không kiểm soát vào tháng 1.

Vào tháng Tư, đại diện của Quốc hội Warren Davidson và Darren Soto – một nhà đồng tài trợ cho dự luật cấp phép và đăng ký đã nói ở trên – đã chuyển sang giới thiệu lại Đạo luật phân loại token. Dự luật này sẽ loại trừ tiền điện tử khỏi các quy định bảo mật và tương tự nhằm mục đích đồng thời làm rõ và đơn giản hóa việc tuân thủ quy định đối với các doanh nghiệp dựa trên blockchain.

  • 110 sàn giao dịch tiền điện tử muốn ra mắt tại Nhật Bản – Tổng quan về những thay đổi gần đây

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

BÀI VIẾT LIÊN QUAN